ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2017/2018

   

График на дейностите за организация, провеждане и оценяване на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

сесия май-юни

Предварителна разяснителна дейност

м. януари,февруари

Подаване на заявления до директора на училището за явяване на ДЗИ- по образец на МОН

05 март-16 март 2018 год.

Допускане до ДЗИ

до 18 май 2018 год.

Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 18 май 2018 год.

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

до 18 май 2018 год.

Полагане на зрелостни изпити- по график на МОН

21 май 2018 год.-БЕЛ

23 май 2018 год.- втори ДЗИ

29 май - 01 юни 2018 год. - допълнителни ДЗИ

Обявяване на резултатите от ДЗИ

13 юни 2018 год.

сесия август-септември

Подаване на заявления до директора на училището за явяване на ДЗИ- по образец на МОН

02 юли -13 юли 2018 год.

Допускане до ДЗИ

до 23 август 2018 год.

Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 23 август 2018 год.

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

до 23 август 2018 год.

Полагане на зрелостни изпити- по график на МОН

28 август 2018 год.-БЕЛ

29 август 2018 год.- втори ДЗИ

30 август - 05 септември 2018 год.- допълнителни ДЗИ

Обявяване на резултатите от ДЗИ

до 10 септември 2018 год.

начало