СУ "Иван Вазов" Мездра
11 май 2017 9 май – Ден на ученическото самоуправление

ОБРАТНО

Денят на Европа се празнува по света с различни инициативи, една от които е ученическото самоуправление. В този ден се дава възможност „самоуправление” да придобие реален смисъл.
В СУ „Иван Вазов” – Мездра за поредна година  се проведе Ден на ученическото самоуправление. Организацията бе осъществена от Ученическия парламент. Училищното ръководство и целият педагогически екип изцяло подкрепиха инициативата, като оказаха съдействие на своите възпитаници. Учителите бяха помолени да определят свои заместници ученици и да им окажат научна и методическа помощ в разработването на уроците. Ученици от  различни класове „поеха” управлението на училището като преминаха през пълен процес за наемане на работа, преди да бъдат ”назначени”.
На 09 май обстановката в училището ни бе някак необичайна, раздвижена и празнична. Учителската стая се препълни с младите „учители”, които за един ден застанаха от другата страна. Време кратко, но достатъчно младежите да разберат трудността на учителската професия.
В рамките на инициативата те организираха учебния процес,  решаваха проблеми, свързани с  учебно - възпитателните и административни дейности.
В деня на ученическото самоуправление бе избрано и ръководство: в ролята на Директор се въплъти Илин Димитров от Ха клас, на Заместник- директори: Даяна Русинова 11а кл. и Александра Йолова 11а клас, на Технически секретар – Дамян Йотов, счетоводител- Владимира Дамянова, касиер- Габриела Дамянова ХIа клас. Те бяха приобщени към необичайните им „длъжности” с конкретни задачи.
В края на учебния ден участници в инициативата направиха анализ на извършената дейност. Водещо бе мнението за ден, изпълнен с емоции и предизвикателства от различно естество. Изводите, които направиха, бяха за отговорност и внимание във всяка извършена дейност.

ОБРАТНО