СУ "Иван Вазов" Мездра
15 март 2018 Посещение на експерт от Природен парк „Врачански Балкан“
текст: MO Чужди езици

ОБРАТНО

Оля Генова- експерт в Природен парк „Врачански Балкан“ гостува в СУ „Иван Вазов“.  В началото на месец март, учениците от 8 б клас с профил „Чужди езици“ изучават раздел, посветен на опазването на околната среда. 

Чрез атрактивна презентация, гост- лекторът разказа за различните видове защитени територии в България, но и за застрашените животински и растителни видове в Мездра и региона. Дискусията беше проведена на английски език и учениците взимаха дейно участие в разговора.

Последва втора част на срещата, където бяха проведени забавни образователни игри. Всички участници получиха награди- разделители за книга и стикери на защитени видове от природния парк.

Учениците бяха впечатлени  от професията и работното ежедневие на Оля Генова и взаимно си пожелаха до нови срещи сред красивата българска природа.

Сайт на Природен парк „Врачански Балкан“. http://www.vr-balkan.net/bg/home/

ОБРАТНО