СУ "Иван Вазов" Мездра
25 април 2018 Парад на приказните герои
текст: Гергана Димитрова

ОБРАТНО

На 24 април пред  Народно читалище "Просвета 1925-Мездра" се проведе „Парад на приказните герои”.
В него взеха участие малките второкласници и Преслава Кръстева от 4 а клас. Всички се бяха постарали да облекат най-оригиналните костюми.
Зелената морава пред читалището бе заприличала на огромен пъстър букет слънчеви цветя. Децата аплодираха, пееха и се смееха заедно с приказните герои. Всички получиха грамоти и детски книжки за проявеното усърдие и си обещаха догодина да се включат отново.

ОБРАТНО