СУ "Иван Вазов" Мездра
10 май 2018 Ден на ученическото самоуправление
текст: Венцислава Найденова

ОБРАТНО

На пръв поглед всичко си върви по установения ред – учебни часове, междучасия, текущи задачи. Но ръководството на училището е в ръцете на учащите. Всяка една длъжност – на учител, директор, заместник-директор, педагогически съветник и непедагогически персонал се изпълнява от учениците на СУ „Иван Вазов“- Мездра. 
Днес Директорският пост е зает от Милица Петрова – ученичка от 10 А клас; като заместник-директори се изявяват Грациела Иванова от 10 А клас и Инесия Петкова от 8 А клас. Педагогически съветник в училище е Силвия Йолова от 8 Б клас. Заместниците могат да преподават учебния материал, да следят за отсъствията, по споразумение с учителя да поставят оценка, да провеждат разговори с ученици, родители и други учители по възникнали проблеми на класа, да отговарят за дисциплината и изпълненията на дежурствата.      Денят на самоуправлението позволява да покажат своите лидерски качества, организаторски умения, инициативност и самоконтрол в съвестното изпълнение на задълженията си. Дава се възможност учениците да обогатят своя социален опит, да докажат, че са знаещи, можещи, изпълнени с енергия и новаторски дух. Всички сме единодушни, че самоуправлението е нещо много положително като емоции и
натрупване на полезна информация за образователния процес и влизането в една различна от ежедневието роля, която помага и на двете страни да разчупят рутината и да постигнат по-добро взаимодействие.

ОБРАТНО