СУ "Иван Вазов" Мездра
23 септември 2019 Обучение за учители в Италия
текст: МО Чужди езици

ОБРАТНО

От  9 до 13 септември Василка Коловска, Венета Чобова и Борислава Иванчева преподаватели от СУ “Иван Вазов “- Мездра, взеха участие във втората част от обучението на учители по международния проект “Гласът на децата за ново човешко пространство“ (https://www.cvs-project.eu ), финансиран по Програма „Еразъм +“, което се проведе в гр. Багерия, ИТАЛИЯ. (Първата част от обучението се проведе от 11 до 15 март 2019г. в СУ “Иван Вазов “- Мездра)

Основната цел на проекта е да се  насърчи културата на демократично и гражданско образование в контекста на началното училищно обучение.

В рамките на обучението учителите от петте училища, партньори в проекта от Италия, Испания, Норвегия, Румъния и България, бяха запознати с двата модула на програмата за работа с ученици. Програмата включва дейности за развиване на основни ключови компетентности, които трябва да се реализират в рамките на следващите две години. Беше представено и мобилно приложение на сайта на проекта.

Екипът се срещна с г-н Лука Триполи - кмет на гр. Багерия, който изрази своето задоволство от реализирането на проекта.
Учителите присъстваха и на откриването на учебната година в училище “Giuseppe Cirincione“ – Багерия, Италия.

Дните на обучението преминаха в приятелска атмосфера и много положителни емоции. Следващата среща по проекта ще се проведе в края на месец април в гр. Брашов, Румъния.

ОБРАТНО