СУ "Иван Вазов" Мездра
27 септември 2019 26 септември - Европейски ден на езиците
текст: МО Чужди езици

ОБРАТНО

       За поредна година ученици и учители в СУ „Иван Вазов“, гр. Мездра отбелязаха Европейския ден на езиците. Сред дейностите по популяризирането на този ден беше организирана изложба. Бяха изложени част от брошури, книги, списания и различни предмети, които училището е получило в съвместна дейност през годината от своите партньори по програма Еразъм+. Учениците научиха интересни факти за различните езици, обичаи и образователни системи.
      Представлявани от 47-те държави членки на Съвета на Европа, 800 милиона европейци се насърчават да изучават повече езици както в училище, така и извън него. Съветът на Европа окуражава многоезичността на континента с убеждението, че езиковото многообразие е средство за постигане на по-добро междукултурно разбирателство и ключов елемент от богатото културно наследство на Европа.
      По инициатива на Съвета на Европа със седалище в Страсбург, от 2001 г. Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26 септември.

Официален сайт: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/bg-BG/Default.aspx

ОБРАТНО