СУ "Иван Вазов" Мездра
11 ноември 2011 „Ти гониш” в часа на класа
текст: Лилия Петрова

ОБРАТНО

В седмицата, посветена на психичното здраве, класните ръководители на VІ клас г-жа Цветанка Маринова и на VІІ- г- жа Лилия Петрова поканиха психолога на МКБППМН г-жа Цветанка Йорданова в съвместен час на класа.

Играта с „кокосовите орехи” привлече вниманието на децата, които с въодушевление се включиха в разговора на темата за СПИН.

Не по-малък интерес предизвика и образователния филм „Ти гониш”, който насочи вниманието им към проблемите, предизвикани от алкохола, наркотиците и безразборния секс.

ОБРАТНО