ИСТОРИЯ 

Единственото по структура в град Мездра СУ “Иван Вазов” води началото си от  1923/1924 учебна година. Развитието на Мездра като важен ЖП възел,  икономически и административен център налага откриването на реална гимназия (реалка) с 4 и 5 клас към съществуващата вече в града прогимназия. За директор  е назначен Никола Алипиев. Реалката се помещава в сградата на Чорбанова  къща.      Тежките социално-икономически условия, в които се намира страната ни в този период, налагат постепенно намаляване броят на учениците и закриване на реалката.Порива на местните жители къмпросветата обаче не угасва. Училището отваря врати отново през учебната 1929/1930 година. Броят на учениците започва ежегодно да нараства.Необходимо е учебното заведение да бъде преструктурирано в Единствено средно училище(1950-1951). През 1970 г. в учебната сграда се обособяват две самостоятелни гимназии – Рускаезикова гимназия “Максим Горки”, с директор Илинка Каменова иПолитехническа гимназия с директор Киро Киров. Двете училища се утвърждават като реномирани просветни центрове с модерна материална база. Руската езикова гимназия  двукратно е обявявана за национален първенец. След 1984 следват кризисни години в гимназиалното образование.Учениците ежегодно намаляват,през 1997 г. в училището се обучават едва пет паралелки.Съвместно с училищното ръководство и училищното настоятелство сеизготвя проект за развитие, съобразенсъс съвременните тенденции наобразование. Открити са паралелки с профилирано обучение. През учебната 1997/98 г. училището отбелязва 75-годишния юбилей на гимназиалното образование в Мездра. С решение на общинския съвет е преименувано в СОУ “Иван Вазов”.
От 1 август 2016год., с влизане в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование, е преименувано на Средно училище "Иван Вазов".

 

 

Nalipiev

Директор Никола Алипиев

 

Чорбановата къща

 

 

Протокол на Мездренската тричленна комисия от заседанието й
на 12 март 1923 година