За учебната 2018/2019 година
СУ "Иван Вазов" Мездра
обявява прием в І клас
за ученици с изявени наклонности към
хореография, информационни технологии и чужди езици

Учениците се обучават по учебен план в задължителна подготвока, задължителноизбираема подготовка (ЗИП) и свободноизбираема подготовка (СИП).

Винаги вратите ни са отворени за Вас. По всяко време може :

 • да посетите учебните часове, в които обучението се осъществява по съвременни методи и технологии;
 • да се срещнете с бъдещите учители на Вашето дете:
  • Петя Александрова- класен ръководител;
  • Мария Иванова- класен ръководител;
  • Камелия Мишева- учител в група за целодневна организация;
  • Мирослав Аспарухов - учител по хореография
  • други учители от начален етап;
 • да получите информация за настоящето и бъдещето на училището;
 • да се запознаете с най-добрата материална база в Община Мездра.  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Удостоверение за завършена подготвителна група/клас.
  2. Заявление по образец на училището