За учебната 2018/2019 година
СУ "Иван Вазов"- Мездра
обявява прием в V клас
за ученици с изявени наклонности към
български език и български народни танци,
математика, английски език и нформационни технологии

Учениците се обучават по учебен план в часове за задължителна подготвока, избираеми учебни часове (ИУЧ) по избрани от родителите предмети и факултативна подготовка.

Училището дава възможност за целодневно обучение.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (оригинал).
  2. Заявление по образец на училището