За учебната 2016/2017 година
СОУ "Иван Вазов"- Мездра
обявява прием в V клас
за ученици с изявени наклонности към
български народни танци и математика

Учениците се обучават по учебен план в часове за задължителна подготвока, задължителноизбираема подготовка (ЗИП) и свободноизбираема подготовка (СИП).
В часовете за задължителноизбираема подготовка учениците ще изучават хореография и математика.
При желание от страна на родителите и учениците могат да се формират групи за свободноизбироема подготовка по други учебни предмети.
Училището дава възможност за целодневно обучение.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (оригинал).
  2. Заявление по образец на училището