ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
В VIII КЛАС

ПРОФИЛ "ХУМАНИТАРЕН"

 • Български език и литература
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Информационни технологии

ПРОФИЛ "ТЕХНОЛОГИЧЕН - ТУРИЗЪМ"

 • ТЕХНОЛОГИИ
  Основи на пазарната
  икономика, Маркетинг и реклама в туризма, Счетоводство на фирмата, Законодателство в туризма, Еко туризъм /селски туризъм/
 • География и икономика
 • Информационни технологии

ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ