Untitled Document

<empty>

<empty>

<empty>

<empty>

„ЗАМЪЦИ И ДВОРЦИ - ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДИ”

 През 2006/2007 учебна година, ние от СОУ „Иван Вазов” продължихме работата по международни и национални проекти. С амбиция и самочувствие кандидатствахме и ни одобриха по нов международен проект по Програма за учене през целия живот- Коменски -"Замъци и дворци- история и легенди", който продължи 3 години. Наши партньори бяха училища от Испания, Португалия, Полша, Румъния и Малта. Този проект  помогна на учениците и учителите да научат повече за историческото и културно наследство на собствената си страна, както и за други европейски страни. Той също създаде чувство за идентичност и собственост като ги накара да осъзнаят националното си и европейско богатство в сферата на историята, географията и литературата.
Ученици от шест училища партньори изследваха и събираха информация за историята и легендите на замъците и дворците от техните региони. Те също научиха за различните аспекти на рицарската и дворцовата култура, което бе повод за въздействието на общите и регионални ценности и корени върху съвременната култура.Английският език се използваше като средство за комуникация в проекта, но учениците също  научиха някои основни думи от родните езици на всички училища партньори.  Това повиши мотивацията им да учат чужди езици и да ги използват за контакти в реалния  живот.

 Бяха проведени пет работни срещи по проекта. През ноември 2006 посетихме гр. Пашкани, Румъния, където Петя Лилова представи с презентация България, регион Враца и нашето училище .

През месец май 2007г. в Барселона, Испания трима ученици от нашето училище представиха българските крепости.          

През януари 2008 се проведе работна среща в Лисабон, Португалия, на която четирима от нашите ученици гостуваха на португалските си връстници и посетиха някои от най-известните дворци в региона.

През месец май 2008 бяхме домакини на поредната среща по проекта и представители от всички училища партньори посетиха България и нашето училище. Организирахме посещения на Баба Вида, Белоградчишките скали, пещера Магурата, крепостта “Царевец” във Велико Търново, Черепишкия манастир, Седемте престола, Калето и много други забележителности.

Последната среща бе организирана от училището-координатор в Полша през май 2009, където за съжаление трябваше да се разделим с нашите партньори, но не и да спрем да поддържаме връзка с тях и да обмисляме варианти за нови проекти.
Събраната информация беше използвана за създаването на лого на проекта, пътеводители, брошури, календари,  мултимедийни презентации на Европейски замъци и дворци, многоезичен речник с термини свързани с рицарската и дворцова култура, изложби. Цялата информация е събрана на  уеб страницата на проекта www.colegiocami.com/castles.htm
Координатор на проекта за България:
Йоана Константинова