Untitled Document

Be Buddy NOT Bully
Бъди приятел, не насилник

Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2, “Стратегически партньорства“, Проект за „Партньорства за училищен обмен“

Продължителност: 24 месеца (01.09.2018 – 31.08.2020)
Партньори:
България- СУ „Иван Вазов“;
Литва- Raseiniu r.Siluvos vidurine mokykla;
Испания- IES DE LLERENA;
Румъния- Scoala Gimnaziala Al. Vlahuta Focsani;
Турция- Sehit Umit Karamustafa Ortaokulu.
Същността на проектът е насочена към взаимодействие на училището и родителите за подобряване на средата на образование. През последните години има значително увеличение на разводите, и когато семейната институция страда, тя пряко засяга образователния живот на учениците. Основната цел на семейството и училището е да помогнат на децата да се образоват, да станат добри и отговорни хора и в резултат да постигнат успех в живота си. Много различни проучвания показват, че ако родителите и учителите си сътрудничат, учениците ще получат по-добри резултати, редовно ще посещават часовете, ще имат добро поведение и положителна нагласа към училище. Сътрудничеството между учители, родители и учениците е основата за успеха на образование.
Чрез проектните дейност, участниците ще се научат да правят разграничение между конфликта, различните форми на тормоз и алтернативни форми на агресия, които могат да станат вредни за академичния успех или за изграждане на общности. Учителите ще научат стратегии за насърчаване на много по-ефективна комуникация и социални умения чрез набор от дейности, които лесно се приспособяват към всяка класна стая. Участниците ще се радват на широка гама от познания за емоционалните нужди на учениците и техния потенциал за социален и индивидуален растеж и ще придобият специфични стратегии за насърчаване на положителен климат в училищата и предотвратяване на тормоза между връстници.
Основни цели:
- Укрепване на комуникационните мостове между ученици и учители (и родители- да се намали тормозът в училище и в семействата, предимно на деца в риск;
- по-ефективна комуникация между институциите;
- да се помогне за интеграцията на деца в риск, чрез посещение на клубове (спорт, музика, танци, изкуство);
- изследване на различни култури;
- заздравяване на взаимоотношенията дете-родители, чрез организиране на съвместни дейности (пикник, вечеря, посещение на културни събития и т.н.); - повишаване качеството на обучение; мотивираща среда за учене; - по-добра подготовка на учениците за реалния живот и възможности за работа.
Проектни дейности:
- Пет краткосрочни обмена на ученици и учители (с продължителност 5 дни):
декември 2018г. - СУ „Иван Вазов“ България;
март 2019г. - Raseiniu r.Siluvos vidurine mokykla- Литва;
април 2019г.- IES DE LLERENA- Испания;
ноември 2019г. - Scoala Gimnaziala Al. Vlahuta Focsani- Румъния;
май 2020г. -Sehit Umit Karamustafa Ortaokulu- Турция.
- Семинар на тема: „Тормозът в училище”;
- Ден на розовата фланелка;
- Регистриране на проекта в eТwinning, Facebook, Instagram;
- Посещение на отдел „Закрила на детето“ и Домове за деца и стари хора;
- Шествие под надслов : „НЕ“ на тормоза!“;
- Състезания, ролеви игри, брошури, видео;
- Изложба на снимки и рисунки на видовете тормоз;
- Изследване на статистиките от “DITCH THE LABEL”.