Untitled Document

Училище посланик на Европейския Парламент

Училищата посланици на ЕП получават информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и се запознават с ролята,която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения.
Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.
Проектни дейности:
- дискусионен клуб „Приятели на Европа“;
- радиопредаване за Европейския съюз и др.