Човек трудно се изкачва нагоре, но стойностните неща са разположени на високо. Над всички сгради в моя град се издига моята гимназия. Слънчевите и прозорци ме примамват отдалеч, а трудните уроци стават лесни от топлия поглед на моите учители. Моето училище е огнище, което топли сърцето. Моето училище е дом, който ми дава сигурност. Моето училище отваря книгата на живота и всеки ден пише по една истина – за учителите, за учениците, оставили следа.

Пламенка Исаева

гр. Мездра
ул. "Георги Димитров" №32
e-mail: vazov_school@abv.bg

телефони
0910/9 24 58 Директор
0910/9 23 25 Канцелария