СУ "Иван Вазов" Мездра

РЪКОВОДСТВО

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ
"ХУМАНИТАРНИ НАУКИ"

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ
"ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ
"МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ
"НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ"

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ
"ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ"

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ
"ПРИРОДНИ НАУКИ"

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ
"ИЗКУСТВА И СПОРТ"

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ
"ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"