СУ "Иван Вазов" Мездра

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ8а професия "Организатор на интернет приложения"

8б Чужди езици АЕ, РЕ

8в Хуманитарен

9а Технологичен- ИТ с ИИЧЕ-АЕ

9б Хуманитарен

9в Технологичен- Туризъм

10а Технологичен-ИТ с ИИЧЕ-АЕ

10б Чуждоезиков АЕ, РЕ

11а Хуманитарен с ИИЧЕ-АЕ

11б Чуждоезиков с ИИЧЕ АЕ,ИЕ

12 а Хуманитарен с ИИЧЕ-АЕ

12б Чуждоезиков с ИИЧЕ АЕ,ИЕ

12в Хуманитарен