СУ "Иван Вазов" Мездра
СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8а професия "Организатор на интернет приложения" 0
8б Чужди езици АЕ, РЕ 0
8в Хуманитарен 0
9а Технологичен- ИТ с ИИЧЕ-АЕ 0
9б Хуманитарен 0
9в Технологичен- Туризъм 0
10а Технологичен-ИТ с ИИЧЕ-АЕ 0
10б Чуждоезиков АЕ, РЕ 0
11а Хуманитарен с ИИЧЕ-АЕ 0
11б Чуждоезиков с ИИЧЕ АЕ,ИЕ 0
12 а Хуманитарен с ИИЧЕ-АЕ 0
12б Чуждоезиков с ИИЧЕ АЕ,ИЕ 0
12в Хуманитарен 0