СУ "Иван Вазов" Мездра
СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ
6
7
1
5
0
7
0
0
0
8а професия "Организатор на интернет приложения" 7
8б Чужди езици АЕ, РЕ 4
8в Хуманитарен 11
9а Технологичен- ИТ с ИИЧЕ-АЕ 7
9б Хуманитарен 7
9в Технологичен- Туризъм 12
10а Технологичен-ИТ с ИИЧЕ-АЕ 4
10б Чуждоезиков АЕ, РЕ 1
11а Хуманитарен с ИИЧЕ-АЕ 6
11б Чуждоезиков с ИИЧЕ АЕ,ИЕ 5
12 а Хуманитарен с ИИЧЕ-АЕ 6
12б Чуждоезиков с ИИЧЕ АЕ,ИЕ 1
12в Хуманитарен 14