АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА В 11 И 12 КЛАС

Йована Василева от 11.б клас описа и систематизира наличните книги на английски език в библиотеката  при „НЧ Просвета 1925 – Мездра“.

Със своята доброволческа постъпка, Йована популяризира и подпомага лятното четене на своите съученици и връстници.

Учениците от 11 и 12 клас в СУ „Иван Вазов“- Мездра изучават произведения на английски език и се обучават в паралелки с профилирана подготовка съгласно утвърдена от МОН учебна програма.

В приложените снимки:

– в зелен цвят са описани по азбучен ред/ име на автора/ книгите, които са в библиотеката;
– в лилав цвят са описани произведенията, които се изучават в 11 и 12 клас по учебник Legacy, Level B2, Part One/Two на издателство Express Publishing, модул „Езикът чрез литературата“.

Фейсбук страница: Библиотека при „НЧ Просвета 1925-Мездра“

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2, https://www.mon.bg/bg/100598

Профилираното обучение по английски език във втори гимназиален етап на средната образователна степен е насочено към разширяване и обогатяване на основни знания, умения и отношения, свързани с изграждането на езикова, социолингвистична, прагматична и междукултурна компетентност като компоненти на комуникативната компетентност на ученика и се провежда в четири модула – „Устно общуване“, „Писмено общуване“, „Езикът чрез литературата“ и „Култура и междукултурно общуване“, които представляват единно цяло. В модулите „Устно общуване“, „Писмено общуване“ и „Езикът чрез литературата“ се посочват очакваните резултати по уменията – слушане/четене/говорене/писане, заложени в програмата на съответния модул. В модул „Култура и междукултурно общуване“ се посочват очакваните резултати по компетентности.

Тематични области:

  1. Човекът и другите. (семейството, детството, приятелството и любовта)
  2. Въпросът за другия (светът на жената, раса, етничност, глобализация)
  3. Човекът в природата
  4. Човекът в обществото
  5. Въображаемо и реално