“Готови сме да изследваме технологиите на бъдещето“ беше наименованието на мобилността за ученици и учители, която се проведе в Scoala Gimnaziala Petru Rares град Хърлау, Румъния в периода 24- 30 март 2019г.

Срещата е по проект Еразъм+ „По- добро обучение за ученици и учители“( BEST- Better Education for Students and Teachers).  Партньори по проекта са България, Румъния, Полша, Хърватска и Турция. От СУ „Иван Вазов“ участие взеха учениците Денис Йонов, Кристиян Христов, Магдалена Тодорова, Цветелина Тодорова и учителите Василка Коловска и Данаил Димитров.

Всички ученици бяха настанени в румънски семейства на свои връстници. Обучителната програма, която предложиха домакините беше динамична и иновативна.

Първият ден започна с артистична програма и обиколка на училищните помещения. Румънските деца в традиционни народни носии посрещнаха радушно своите гости. След това учениците и учителите от всяко училище представиха своята държава, училище, образователна система и изпълниха кратка артистична програма.

По време на срещата в Румъния бяха проведени различни дейности, допринесли за постигането на целите на проекта. Проведоха се семинари и практически дейности, в които учениците бяха запознати с използването на приложения и програми като QR code Generator and Reader, Quiver, Postermywall, Kahoot, Quizizz   Padlet, Visual Studio, Actionbound и др.

 Учениците и учителите от партньорските училища имаха възможността да посетят всички учебни заведения в град Хърлау. (Основно училище „Петру Рарес“, детска градина, Професионална гимназия, Средно училище „Стефан Дел Маре“)

Следващите дни се организираха пътувания до Яш, който е най- големият град в румънския район Молдовеа. Бяха посетени централната сграда и факултета по информатика към университета „Александру Йоан Куза“. На учениците беше предоставена информация за образователните възможности, които предлага университета; добри практики за сътрудничество между бизнеса и образованието.

Гостите се възползваха от обиколка с екскурзовод на университетската централна сграда и посетиха Залата на изгубените, Аула Магна, университетската библиотека и университетския музей.

Една от целите на срещата в Румъния беше и познаването на религиозно-културните ценности на домакините. Гостите посетиха манастира „Trei Ierarhi Monastery“, музея при Метрополската катедрала, Ботаническата градина и Музея на лозата и виното.

В последния ден на активност участниците получиха сертификати за участие и Europass мобилност, а приемните семейства получиха почетни дипломи.

Домакин на следващата работна среща по проекта ще е СУ „Иван Вазов“; 27-31 май 2019г.

Срещата е в изпълнение на проект „По- добро обучение за ученици и учители“( BEST- Better Education for Students and Teachers) (2018-1-BG01-KA229-047898_01) по Програма Еразъм +, финансиран с подкрепата на Европейската комисия.