ГРАМОТИ ЗА УЧАСТИЕ

Ученическият парламент връчи грамоти за участие в дейности свързани с Баба Марта на класовете и техните класните ръководители – 1.а, 2.а, 2.б, 3.а, 4.а, 4.б и 11.б.

      Всички класове получиха и принтиран герб на град Мездра  с пожелание да продължават да изучават българските традиции и обичаи. 

     Снимки и видеоклипове могат да бъдат разгледани на следния линк: https://wakelet.com/wake/XvoP2BIO3-2HPdet9TDZw