ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ

Средно училище „Иван Вазов“, гр. Мездра е сред 25 училища в България получили акредитация по европейската програма Еразъм +, Ключова дейност 1. Училището има богат опит в работата по проекти за трансграничен обмен и сътрудничество в училищното образование и обучение, а тази акредитация му дава право през следващите 5 години да кандидатства за международни проекти /практики/ в европейски страни по облекчена процедура. Благодарение на получената акредитация за периода 2021- 2027 година СУ „Иван Вазов“ ще има възможност ежегодно да осигурява на своите преподаватели възможности за професионално развитие чрез запознаване с добри иновативни  педагогически практики в чужбина. Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование с цел обучение подкрепя професионалното развитие на учители, ръководни кадри в сферата на училищното образование и друг училищен персонал под формата на:

  • Участие в структурирани курсове или обучения в чужбина;
  • Периоди на наблюдение в партньорско училище или друга организация, работеща в сферата на училищното образование;
  • Образователната мобилност в сферата на училищното образование с цел преподаване дава възможност на директори, учители или друг училищен персонал да преподават в партньорски училища в друга европейска страна.

Благодарение на най-голямата своя мотивация – учениците, екипът на училището е готов да посрещне новите възможности и предизвикателства, свързани с подобряване на квалификацията си и придобиване на съвременни преподавателските умения.

Източник: https://hrdc.bg/news/erasmus-acc-results-2021/

Снимки:  https://pixabay.com/bg/; училищен архив 

Текст: МО Английски език, Галина Маринова