ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ № 2022-1-BG01-KA122-VET-000072815

На 30.11.2023г. в актова зала на СУ“Иван Вазов“-Мездра се проведе заключителна среща по проект № 2022-1-BG01-KA122-VET-000072815заключителна среща по проект № 2022-1-BG01-KA122-VET-00007281З „Предприемачески умения в Електронната търговия“, Програма „Еразъм+“, сектор „Професионално Образование и Обучение“. Учениците, преминали през учебната практика през лятото в Перуджа, Италия, представиха пред потенциалните участници своите впечатления и резултатите от вълнуващото преживяване. Мобилностите бяха насочени към повишаване професионалните компетенции на ученици от 10, 11 и 12 клас, преминаващи първоначално професионално обучение по специалността„Електронна търговия“ и на 6 педагогически специалисти, преподаващи професионалните дисциплини в тези класове.

На тази среща беше представено естетственото продължение на учебната практика в чужбина чрез новия договор за Акредитация в професионалното обучение 2023-1-BG01-KA121-VET-000123681, по който през учебната 2023/2024 година 40 ученици от професионалните паралелки и 10 педагози ще имат възможност да повишат своите умения в Малага, Испания и Лисабон, Португалия. Нека пожелаем успех на всички ползватели на прекрасната инициатива!

Дейностите и информацията, изложени в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването, по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.