2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Клуб „Европа в училище“ – Лилия Петрова

Описание: Основната цел е да се подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред. Клубът се стреми да разясни на младежите техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.
Изисквания:
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой часове: 72 на година
Начална дата: 10/1/2022, Крайна дата: 6/30/2023
Брой ученици в група: 13, Тематична подобласт: Институционални знания и култура, Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 10/1/2022
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е приложимо

Клуб „Пътешествие в света на българския език“ – Венета Чобова

Описание: 

  • Поддържане и разширяване на интереса на учениците към родния език
  • Усъвършенстване на знанията и уменията, формирани в общообразователната подготовка по български език в първи клас
  • Стимулиране на любознателността, творческото, логическото, конструктивното и нестандартното мислене на учениците чрез забавни езикови задачи
  • Формиране на умения за работа в екип

Очаквани резултати:

  • Повишаване на постиженията на учениците по български език в сравнение с предходната година
  • Придобиване на по-трайни знания, умения и ключови компетентности по български език

Продължителност на учебния час: 35 мин.
Участват: учениците от II а клас
Брой часове: 72 на година
Начална дата: 6/10/2022 г., Крайна дата: 12/05/2023
Брой ученици в група: 15
Тематична подобласт: Български език
Тип: Дейност по интереси
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е приложимо

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Клуб „Аз и природата“ – Петя Антонова

Описание: Да се стимулира усвояването на ключови компетентности по природните науки в училищното обучение. Да се осигури възможност учениците да: – защитават собствена позиция по актуални за обществото проблеми; – покажат оригинално мислене; – представят авторски идеи; – използват ключови компетентности при решаване на проблеми в непозната ситуация.
Изисквания: Няма
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой часове: 72 на Година
Начална дата: 1/10/2020, Крайна дата: 6/30/2021
Брой ученици в група: 13, Тематична подобласт: Физически, химически и науки за земята, Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 10/1/2020
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е приложимо

Клуб „Технологии и изкуство“ – Цветанка Маринова

Описание: Разширяване на представите за различни начини за отразяване на пространствените явлениа. Анализиране на специфични особености на видовете изкуства. Диференциране на представите за реално и картинно пространство. Мотивиране на лични позиции при обсъждане на произведенията на изяшните и приложни изкуства. Развиване на визуално мислене. Експериментиране с материали и техники. Създаване на навици за системни посещения на музей, художествени галерии и изложби.
Изисквания: Няма
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 5 до 12 клас, Брой часове: 72 на Година
Начална дата: 10/1/2020, Крайна дата: 6/30/2021
Брой ученици в група: 13, Тематична подобласт: Предприемачество, Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 10/1/2020
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е приложимо

Клуб „Волейбол“ – Христо Иванов

Описание: Усвояване на знания, спортно-технически умения във волейбола.Изграждане на качества. Подобряване на техниката. Възпитаване на личностни качества и формиране на характера. Сформиране на кадри. Достигане на високи спортни резултати
Изисквания:
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой часове: 72 на Година
Начална дата: 10/1/2020, Крайна дата: 6/30/2021
Брой ученици в група: 15, Тематична подобласт: Колективни спортове, Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 10/1/2020
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е приложимо

Клуб „Европа в училище“ – Лилия Петрова

Описание: Основната цел е да се подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред. Клубът се стреми да разясни на младежите техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.
Изисквания:
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой часове: 72 на Година
Начална дата: 10/1/2020, Крайна дата: 6/30/2021
Брой ученици в група: 13, Тематична подобласт: Институционални знания и култура, Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 10/1/2020
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е приложимо

Клуб „Риболовно приключение“ – Евгени Йоловски

Описание: Запознаване на учениците с природосъобразния начин на живот. Опазване на природата . Създаване на добри навици за оползотворяване на свободното време. Изграждане на ползотворен двигателен режим. Екипна дисциплинираност и отговорност.
Изисквания:
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 5 до 12 клас, Брой часове: 72 на Година
Начална дата: 10/1/2020, Крайна дата: 6/30/2021
Брой ученици в група: 15, Тематична подобласт: Индивидуални спортове, Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 10/1/2020
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е приложимо

Клуб „Български традиции и обичаи“ – Таня Милчева

Описание: Учениците да научат, кои са традициите и обичаите на дедите ни в различните области на България. Да се научат да уважават родината и семейството си. Да изградим патриотичен дух у тях. Да подсилим огъня на българското и да ги научим да предадат познанията си за родолюбие на идните поколения.
Изисквания:
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 5 до 12 клас, Брой часове: 72 на Година
Начална дата: 10/1/2020, Крайна дата: 6/30/2021
Брой ученици в група: 13, Тематична подобласт: Хуманитарни познания, Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 10/1/2020
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е приложимо

Клуб „Млад предприемач“ – Гергана Костова

Описание: Учениците да се запознаят с професията предприемач.
Изисквания:
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой часове: 72 на Година
Начална дата: 10/1/2020, Крайна дата: 6/30/2021
Брой ученици в група: 13, Тематична подобласт: Предприемачество, Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 10/1/2020
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е приложимо

Клуб „Опознай България – по стъпките на историята“ – Поля Ангелова

Описание: Учениците да се запознаят подробно с историята на България, да научат любопитни факти от историята.
Изисквания:
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 5 до 12 клас, Брой часове: 72 на Година
Начална дата: 10/1/2020, Крайна дата: 6/30/2021
Брой ученици в група: 13, Тематична подобласт: Хуманитарни познания, Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 10/1/2020
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е приложимо

Клуб „Работилница за малки творци“ – Наташка Гоцева

Описание: Формиране на положително отношение към техниката и технологиите и за създаване на условия за познавателното и личностното развитие на ученика чрез генериране на идеи, тяхното обсъждане и вземане на решение. Работата с хартия, картон, леснодостъпни опаковъчни, отпадъчни и природни материали се допълва с пластмаса и текстилни материали. Усвояват се знания за тяхното получаване и се формират умения за обработка и съединяване на части на изделие от плат. Учениците се приучават да събират, съхраняват и използват отпадъчни материали както за обработване, така и за конструиране и моделиране. Знанията за техниката се обогатяват със знания за правилата за използване и пестене на електроенергия при ползването на домашни уреди. Чрез проучване, наблюдение и практическа дейност се придобиват знания и умения за размножаването на стайни растения и за необходимите грижи за домашните животни.
Изисквания:
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой часове: 72 на Година
Начална дата: 10/1/2020, Крайна дата: 6/4/2021
Брой ученици в група: 13, Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет, Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 10/1/2020
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е приложимо

Клуб „Езикова работилница“ – Дарина Николова

Описание: Затвърдяване, разширяване и задълбочаване на усвоените знания по Български език Развиване умения за самостоятелна познавателна дейност, която да допринесе за нравствено-естетическото усъвършенстване на личността. Ориентация към разбиране и осмисляне на знанието. Ограничаване ролята на репродуктивното знание Стимулиране на творческата активност на учениците.
Изисквания:
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой часове: 72 на Година
Начална дата: 10/1/2020, Крайна дата: 6/30/2021
Брой ученици в група: 13, Тематична подобласт: Езиков свят, Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 10/1/2020
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е приложимо

Клуб „Умението да говорим пред публика“ – Николай Савов

Описание: Учениците да се научат да говорят пред публика, да преодолеят страховете си в общуването, да изградят умение за разговори от всякакво естество.
Изисквания: Няма
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 8 до 12 клас, Брой часове: 72 на Година
Начална дата: 10/1/2020, Крайна дата: 6/30/2021
Брой ученици в група: 13, Тематична подобласт: Психология на общуването, Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 10/2/2020
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е приложимо

Клуб „Детско полицейско управление“ – Петя Александрова

Описание: – ранна превенция на подрастващите; – утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната; – създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в – определени ситуации; – изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност; – стимулиране на прилежност и инициативност; – повишаване доверието към полицията.
Изисквания:
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 1 до 4 клас, Брой часове: 72 на Година
Начална дата: 10/1/2020, Крайна дата: 6/30/2021
Брой ученици в група: 13, Тематична подобласт: Институционални знания и култура, Тип: Дейност по интереси, Дата на публикуване: 10/20/2020
Форма на провеждане: Смесено, Платформа за синхронно обучение: Google Meet