ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

    На 15 и 16 април 2021 г. Съветът на Европа и Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz организираха онлайн конференция на тема „Демократично училищно образование: Прилагане на Референтната рамка на компетентностите за демократична култура“ в рамките на германското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Основните теми на проведената среща бяха:

1. „Представяне на работата на държавните институции по отношение на укрепването на демократична култура на училищно ниво и обмен на опит.“

2. „Аспекти на обучението на учители без откъсване от работа на национално и регионално ниво за прилагане на Референтната рамка за компетентности за демократична култура (RFCDC).“

СУ „Иван Вазов“ е част от демократичната училищна мрежа на Съвета на Европа.

Василка Коловска, координатор на проекта CVS – Children’s Voices for a new human Space, „Гласът на децата за ново човешко пространство“ участва в проведената конференция чрез видеоклип, който обобщава част от училищните дейности за демократична култура. Основни участници в проекта са учениците от 4.а и 4.б клас, с класни ръководители Венета Чобова и Борислава Иванчева.

Видеоклипове представиха и партньорите по проекта CVS – училищата в Багерия, Италия и Винарос, Испания.

Водещ лектор и участник в пленарните сесии беше професор Мартин Барет от университета в Съри, Великобританя. Той е водещ автор на Референтната рамка на компетентностите за демократична култура на Съвета на Европа и партньор на СУ „Иван Вазов“ в проекта CVS.


Линк към Мрежата на демократичните училища на Съвета на Европа: https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/school-projects

Линк към Конференцията: https://www.coe.int/en/web/education/-/online-conference-on-education-for-democracy-in-schools?fbclid=IwAR1NMqH0I054e_lf_FXShbUZDKOQi8jAI7QV7Vk2yDrdb8vFnKrG-qgkBKY

Сайт на проф. Мартин Барет: https://www.surrey.ac.uk/people/martyn-barrett Сайтове на проекта CVS : https://www.cvs-project.eu/ и https://twinspace.etwinning.net/72519/pages/page/478743

 

Списък и линкове към видеа на участниците от демократичната училищна мрежа на Съвета на Европа:

Think critical, think twice! Educational Association №6, Kropyvnytskyi (Ukraine), 2:59 min
https://www.youtube.com/watch?v=cIrj3PAdeV0

Prosocial Week, Velžys gymnasium, Panevėžys District (Lithuania), 2:54 min.
https://www.youtube.com/watch?v=TvIQGrFv_GI

NoFake (Interviews), EPAL Korydallou (Greece), 3:00 min
https://www.youtube.com/watch?v=-GGwre-CwS8

Fostering a democratic school culture! Technical school, Bor (Serbia), 2:43 min
https://www.youtube.com/watch?v=ZnIAq9U3xzQ

Our democratic School, CEIP Manuel Foguet, Vinaròs (Spain), 3:01 min
https://www.youtube.com/watch?v=2Ri9-sf2Y64

Elections in smartphone (Covid 19 version), Irpin secondary school 2 ( Ukraine), 2:32
https://www.youtube.com/watch?v=OTep9FSt8hI

Students´ voices in School Parliament and School Council. Primary School Gornja Radgona, Gornja Radgona (Slovenia), 2:55 min
https://www.youtube.com/watch?v=OTep9FSt8hI

A Deal Makes a School Better! Primary School Gradac, Gradac, Croatia. 2:42 min.
https://www.youtube.com/watch?v=q7PNRULKQLY

Teaching and Learning Controversial Issues. Specialized School#23, Melitopol (Ukraine), 2.54 min
https://www.youtube.com/watch?v=OSZSwsGrEew

Children’s voices, Ivan Vazov Secondary School, Mezdra (Bulgaria), 1:55 min.
https://www.youtube.com/watch?v=fBdYgfjSr4w

„EçaNews, an incredible experience!“ Eça de Queirós School Cluster, Lisbon (Portugal), 3:07min.
https://www.youtube.com/watch?v=McflLc93Wqg

Beyond the content, Khabume N1 Public School, (Georgia), 3:00 min.
https://www.youtube.com/watch?v=iASdpngdoIo

Unity is our strength! João da Rosa School, Olhão (Portugal), 2:56 min
https://www.youtube.com/watch?v=zGesiMk18Io

Our Voice to the world!; Direzione Didattica Statale 2° Circolo „G. Cirincione“; Bagheria (Italy); 2:57 min
https://www.youtube.com/watch?v=rAVQKE8CnDU

AU BİLSEM Climate Action Crew-Climate Project-Ahmet Uluçay Science and Art Center, Tavşanlı/Kütahya-(Turkey), 1:34 min.
https://www.youtube.com/watch?v=14aiU-kTTU8

Let´s connect! „Osnovna šola Notranjski odred Cerknica“, Cerknica(Slovenia), 2:36min
https://www.youtube.com/watch?v=RXzuLJUnuXg

Education for Democracy! Sachkhere Public School N3, Sachkhere(Georgia), 2:57min
https://www.youtube.com/watch?v=owG9GMS6eQg

Our Voice, Our Rights, Our Future“, Attilio Bertolucci High School, Parma (Italy), 2:49 min
https://www.youtube.com/watch?v=s2ggu8U8XFY

„Student Council’s Presidential Election“, Kovel Lyceum named after Olena Pchilka , Kovel, Volyn region (Ukraine), 2:51 min
https://www.youtube.com/watch?v=-eIILHSOweg

BBS Neustadt – European Project:
https://www.youtube.com/watch?v=0QaP2O98ouo

Antragsweg English subtitles (Erasmus project):
https://www.youtube.com/watch?v=Dup4FFu7C9Y

Structures of SmS (Erasmus project):
https://www.youtube.com/watch?v=67ucLcxbq_k