ОНЛАЙН ОЛИМПИАДА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК BеSafeNet 2021

За втора поредна година ученици от  Средно училище “Иван Вазов“-  гр. Мездра  взеха участие в онлайн Олимпиада на английски език BeSafeNet 2021, която се проведе на 19.02.2021. Участваха ученици от 10.б клас- Силвия Събкова, Лилия Славчева и Габриела Митова.

Състезанието дава шанс на младежите да увеличат своите знания за природните и технологичните опасности, с които биха могли да се сблъскат  извън училище. Те се научават на адекватно поведение в тези ситуации и възможностите   за  намаляване/ предотвратяване, потенциално въздействие на бедствия.

BeSafeNet е онлайн инструмент за популяризиране на поведението и предпазване при природни и технологични бедствия   сред населението.

Състезанието е подкрепено от Споразумението за големи опасности EUR-OPA   на Съвета на Европа. От 1987 г. Европейското и средиземноморското споразумение за големи опасности (EUR-OPA) е платформа в рамките на Съвета на Европа за сътрудничество в тази област между 25 държави в Европа и на юг от Средиземноморието. Една от основните му цели е да се засили и насърчи сътрудничеството, за да се гарантира по-добра превенция, защита срещу опасности, рискове и по-добра подготовка в случай на големи бедствия.