ОЩЕ  ЕДНА ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА!

ДА! В навечерието на Рождество Христово на 16.12.2023 г. в СУ „Иван Вазов“ – Мездра за пореден път поканихме „добри полазници“ – бъдещите ни първокласници със своите семейства прекрачиха за първи път училищния праг, така че да усетят и свържат училището с празник, творчество и добро настроение, за цял живот!

Ще припомня, че инициативата за творческа работилница за бъдещите първокласници датира отпреди дванадесет години. А по-миналата учебна година, освен Коледна, записахме в летописа си и Великденска! Замислих я като принос на училищния психолог в популяризирането на училището сред семействата на бъдещите първокласници в града ни. Не на последно място в замисъла й е и приносът в изграждането на открояваща се позитивна училищна идентичност на СУ „Иван Вазов“, а заедно с това и на професията „училищен психолог“, ориентирана към личностно развитие в училищна възраст.

През всичките години, тази инициатива е екипна работа, която реализираме ние – бъдещите класни ръководители, ръководството и училищния психолог. И с помощта на прекрасни „джуджета“ от четвъртокласници, разбира се ! 🙂

И тази година на Коледната работилница, според създадената традиция, бъдещите първокласници, подпомагани от родителите си, изработиха коледни венци и свещници с предоставени им от домакините (класните ръководители Гергана Димитрова и Румяна Чифчийска и учениците от четвъртите класове) материали. Материалите – природни и рециклирани са третият акцент на работилницата – да покажем на семействата на бъдещите ни първокласници, че в нашето училище работим за екологична култура – възпитаваме подрастващите в пестене на природните ресурси, в опазване чистотата на Земята, нашата планета.

Споделям удовлетворението на училищното ръководство и колегите – класни ръководители – за големия интерес и към тазгодишната ни работилница, за пълната зала и високия дух, който витаеше сред деца и възрастни…

Затова вярвам, че успяхме и в още една замислена цел, в ролята ми на училищен психолог – за ранно опознаване на семейството и училището, за начало на ползотворен диалог, с доверие и взаимопомощ, в името на децата! И то почти година преди първия учебен ден, така че преходът от детската градина към училището, да премине за мъничетата плавно и без стрес!

На добър час на поредния ни бъдещ випуск „Вазовчета„!

На добър час и на прекрасната ни инициатива „Творческа работилница за бъдещи първокласници“! И тазгодишният ни успех показа, че хляб в нея ще има и в бъдеще!

Текст: Емилия Гарванска, Училищен психолог
Снимки: Гергана Димитрова