ПРИЗВАНИЕ ПОЖАРНИКАР

На 30.11.2023 година в час по Здравословни и безопасни условия на труд в 9.а клас с учител Петя Димитрова, се проведе урок на тема „Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари“. Наш гост беше младши инспектор Димитър Кръстев.

Митко обясни с радост на всички ученици как и какво да направят при пожар, за да го предотвратят. Също така разказа много подробно за неговите лични случки, които е преживял по време на пожарни операции.

Пожарникарят показа и разказа за неговата пожарна екипировка. Разказа какво правят пожарникарите при позвъняване на телефоните им за пожар. Показа как се облича екипировката за по-малко от минута. Всички ученици не вярваха, че е възможно за толкова кратко време да се облече. Митко демонстрира, а учениците засичаха време, което се оказа 29 секунди.

На всички ученици им беше много интересно и бяха много благодарни, че е приел поканата да дойде в училище. Също така Димитър Кръстев сподели, че е било и за него много интересно, защото се е върнал за малко в училищните години.

Автор: Мирослав Павлов, 9.а клас