СЕНЗОРНА СТАЯ „МОРСКИ СВЯТ“

На 21 март – Международен ден на хората със синдром на Даун, в полза на учениците на Средно училище „Иван Вазов“ отвори врати сензорна стая „Морски свят“, реализирана по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОПНОИР.

Това е специална стая, предназначена да стимулира възприятието чрез сетивата. Често наричана стая за релакс, релаксацията не се ограничава до нейната стойност. Благодарение на специално оборудване, в сензорната стая се създава среда, която помага на човека да влияе по правилен начин на зрението, слуха, обонянието, допира, което допринася за намиране на хармония със себе си и света около него, учи го да обръща внимание на работата на тялото си и да разбира нюансите на своите усещания.

Нарекохме сензорната стая „Морски свят“  – Името свързваме с дълбините на морето и животът в него. Както морските обитатели се опитват да достигнат повърхността на водата, за да видят светлината, така и децата влизащи в тази стая, да усвоят повече умения и знания за справяне в живота. Тя е пътят към надеждата за по-добро социализиране на всички, които имат нужда от подкрепа.