ТРЕНИНГ “В ЧУЖДИТЕ ОБУВКИ”

През 1992 година Генералната асамблея на ООН обявява 3-ти декември за Международен ден на хората с увреждания. Това е денят за подкрепа на достойнството, правата и добруването на хората с увреждания и за тяхното пълноправно участие в обществения живот.

Ръководство и преподаватели в СУ “Иван Вазов“- Мездра отбелязаха този ден, като се включиха в педагогически тренинг днес, 04.12.2023г., организиран от старши ресурсните учители Асенка Цветина и Веселка Петрова в Актова зала на училището. 

На педагогическия тренинг присъства г-жа Ивка Гиздина, старши експерт по приобщаващо образование към РУО-Враца.

Тренингът под надслов „В чуждите обувки“ имаше цел да повиши чувствителността, съпричастността и разбирането на участниците по отношение на приемане, толерантност и намаляване на предразсъдъците към хората в неравностойно положение.