СУ „ИВАН ВАЗОВ“ Е ЧАСТ ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА УЧИЛИЩНА МРЕЖА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

На 14 и 15 ноември в град Флоренция, Италия се проведе организираната от Съвета на Европа международна конференция “Free to Speak - Safe to Learn”. В конференцията взеха участие много експерти, университетски преподаватели и представители от над 85 училища от цяла Европа. България беше представена от Василка Коловска, учител в СУ „Иван Вазов“.

Continue Reading СУ „ИВАН ВАЗОВ“ Е ЧАСТ ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА УЧИЛИЩНА МРЕЖА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „БЪДИ ПРИЯТЕЛ, А НЕ НАСИЛНИК“

3-9 ноември 2019 в гр. Фокшани, Румъния се проведе третата работна среща по Еразъм+ „Бъди приятел, а не насилник“, по който работи СУ „Иван Вазов“ от миналата учебна година. В…

Continue Reading ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „БЪДИ ПРИЯТЕЛ, А НЕ НАСИЛНИК“