СУ „Иван Вазов“ е част от Демократичната училищна мрежа на Съвета на Европа

На 14 и 15 ноември в град Флоренция, Италия се проведе организираната от Съвета на Европа международна конференция “Free to Speak - Safe to Learn”. В конференцията взеха участие много експерти, университетски преподаватели и представители от над 85 училища от цяла Европа. България беше представена от Василка Коловска, учител в СУ „Иван Вазов“.

Continue Reading СУ „Иван Вазов“ е част от Демократичната училищна мрежа на Съвета на Европа

Трета работна среща по проект „Бъди приятел, а не насилник“

Програмата включваше както работни срещи по проекта, така и посещения на забележителности и атракции. Всички участници бяха приветствани от кмета на града и представител на местния инспекторат по образованието в градската концертна зала, където училището домакин беше подготвило концерт в чест на визитата на партньорите по проекта.

Continue Reading Трета работна среща по проект „Бъди приятел, а не насилник“