СУ „Иван Вазов“ е част от Демократичната училищна мрежа на Съвета на Европа

На 14 и 15 ноември в град Флоренция, Италия се проведе организираната от Съвета на Европа международна конференция “Free to Speak - Safe to Learn”. В конференцията взеха участие много експерти, университетски преподаватели и представители от над 85 училища от цяла Европа. България беше представена от Василка Коловска, учител в СУ „Иван Вазов“.

Continue Reading СУ „Иван Вазов“ е част от Демократичната училищна мрежа на Съвета на Европа