СУ „Иван Вазов“ е част от Демократичната училищна мрежа на Съвета на Европа

На 14 и 15 ноември в град Флоренция, Италия се проведе организираната от Съвета на Европа международна конференция “Free to Speak - Safe to Learn”. В конференцията взеха участие много експерти, университетски преподаватели и представители от над 85 училища от цяла Европа. България беше представена от Василка Коловска, учител в СУ „Иван Вазов“.

Continue Reading СУ „Иван Вазов“ е част от Демократичната училищна мрежа на Съвета на Европа

Трета работна среща по проект „Бъди приятел, а не насилник“

Програмата включваше както работни срещи по проекта, така и посещения на забележителности и атракции. Всички участници бяха приветствани от кмета на града и представител на местния инспекторат по образованието в градската концертна зала, където училището домакин беше подготвило концерт в чест на визитата на партньорите по проекта.

Continue Reading Трета работна среща по проект „Бъди приятел, а не насилник“

Мобилност за ученици и учители по проект BEST в Турция

Срещата е по проект Еразъм+ „BEST - По-добро обучение за ученици и учители“. Партньори по проекта са България, Румъния, Полша, Хърватска и Турция. От СУ „Иван Вазов“ участие взеха учениците Елизабета Цолова, Преслава Кръстева, Виктория Неновска, Бетина Ценова, Йоана Димитровска и учителите Василка Коловска и Лилия Петрова.

Continue Reading Мобилност за ученици и учители по проект BEST в Турция

Торстен Гайслер посети СУ „Иван Вазов” – Мездра

Германският политик, юрист и експерт гостува в учебното заведение по покана на младшите и старшите посланици на Европейския парламент. Визитата му бе част от последващите дейности по Програмата за училища посланици на Европейския парламент, по която работи през миналата учебна година мездренската гимназия.

Continue Reading Торстен Гайслер посети СУ „Иван Вазов” – Мездра