През 2018/2019 година ученици от гимназиален етап участваха в Програмата „Училище посланик на Европейския парламент“, ръководени от г-жа Йоана Константинова и г-н Данаил Димитров. Участниците представяха своето училище като място, където европейските ценности са облик и приоритет.

Младшите посланици организираха и планираха свои изяви, участваха в общински, областни и национални форуми с членове на Европейския парламент (ЕП) и Европейската комисия. Тези събития популяризираха дейността на ЕП като институция, чрез която гражданите могат да изявяват своята позиция. Инициативите провокираха участниците свободно да задават въпроси и да предлагат решения. Посланическите дейности ни научиха да изслушваме и дебатираме, да работим в екип, да планираме, да сме отговорни, единни и сплотени!

За своята изключителна активност СУ „Иван Вазов“ получи 234 точки, оглави класацията от 40 училища в цяла България и спечели наградата „Евроскола“ с пътуване до ЕП в Страсбург.

Програмата за училища посланици на ЕП е най-голямата платформа по рода си, която се стреми да насърчава информираността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите граждани в целия ЕС, като им предоставя активни знания за Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент. Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз .

14.02.2020г. Европейски парламент – Страсбург

http://www.epjambassadors.vazov-school.com