О.Н.Л.А.Й.Н.

O.N.L.I.N.E- Our New Learning Innovative Network for Education „О.Н.Л.А.Й.Н.“ „Нашата нова учебна иновативна мрежа за образование“ Програма „Еразъм +“,  „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“ “ Партньорства в областта на цифровото образование“ Продължителност: 24 месеца (01.03.2021-28.02.2023) Партньори: 6 средни училища от Хърватска, Италия, Турция, България, Испания, Португалия Като педагози и граждани ние обмисляме … Продължете с четенето на О.Н.Л.А.Й.Н.