БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО СУ „ИВАН ВАЗОВ“- МЕЗДРА

От Екипа на ОбСНВ и ПИЦ Благоевград за активното включване в инициативата за Деня на търпението.

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

Благодарим Ви от сърце, че и тази година се включихте така активно в инициативата за Деня на търпението. В тези тежки за всички нас времена успяхме ЗАЕДНО да призовем за търпение, взаимно изслушване и уважение, с цел превенция на агресията и рисковото поведение в училище и да дадем на децата един добър пример.

В презентациите и стотиците снимки, които получихме  видяхме усмивките на нашите деца. Получихме много благи вести и пожелания.

Направихме една обща 20 минутна презентация , в която се опитахме да споделим от всички по малко, за да се почувства емоцията, с която  успяхте да ни завладеете.

Благодарение на Вашия неуморен труд  децата винаги ще успяват да запазят доброто в себе си.

Ще изпратим презентацията, както на Министерството на образованието, така и на всички РУО в страната, ще я разпространим в нашите сайтове, в нашия YouTube канал.

Желаем  здраве на Вас, Вашите семейства и Вашите ученици!

Благодарим Ви от сърце!

Магделена Рахова

Председател на ОбСНВ Благоевград

В прикачения 20 мин. клип нашето училище е отразено на 2:40 мин.

Партньори:

https://neumirai.org/

https://marihuana.bg/