Facebook:

https://www.facebook.com/groups/1507264456205386/

УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ 2022/2023

Председател на УС: Наташка Андреева, 11.а