ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ИВАН ВАЗОВ“ МЕЗДРА

График на дейностите по приемането на ученици в в VIII клас за учебната 2022/2023 г. съгласно заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. на МОН

 1 Провеждане на тестове:

по български език и литература
по математика


14.06.2022 г.
16.06.2022 г.
 2 Обявяване на резултатите от НВО до 28.06.2022г..
 3 Издаване на свидетелство за завършено основно образование до 02.07. 2022 г.
 4 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити до 01.07. 2022 г.
 5 Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 05 – 07.07.2022 г.
 6 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12.07.2022 г.
 7 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или
подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
до 13-15.07. 2022 г.
 8 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2022 г.
 9 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 21-22.07.2022 г.
 10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2022г.
 11 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27.07.2022 г.
12 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2022 г.
13 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 01- 03.08.2022 г.
14 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03.08.2022 г.
15 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване Определя се от директора на училището до 10.09.2022 г.
16 Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 14.09.2022 г. вкл

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ОБЛАСТ ВРАЦА- 2021/2022