ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ИВАН ВАЗОВ“ МЕЗДРА

График на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2021/2022 г. съгласно заповед № РД09-2121/ 28.08.2020 г

 1 Провеждане на тестове:
по български език и литература
по математика


16.06.2021 г.
18.06.2021 г.
 2 Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2021 г..
 3 Издаване на свидетелство за завършено основно образование до 02.07. 2021 г.
 4 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити до 01.07. 2021 г.
 5 Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 05 – 07.07.2021 г.
 6 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2021 г.
 7 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или
подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
до 16.07. 2021 г.
 8 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2021 г.
 9 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2021 г.
 10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2021г.
 11 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27.07.2021 г.
12 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2021 г.
13 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 30.07.2021 г.
14 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02.08.2021 г.
15 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване Определя се от директора на училището до 10.09.2021 г. вкл.
16 Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 14.09.2021 г. вкл

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

заповед-утвърждаване-на-УУП-за-2021-2022-г.-2

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ОБЛАСТ ВРАЦА- 2021/2022