ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ИВАН ВАЗОВ“ МЕЗДРА 2023/2024

ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СУ „ИВАН ВАЗОВ“ МЕЗДРА 2022/2023

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ОБЛАСТ ВРАЦА- 2021/2022