2021-2022 УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

UUP_1А_klas-2021_2022-1

2020-2021 УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

UUP_1А_klas-2020_2021

UUP_2А_klas-2020_2021

UUP_2Б_klas-2020_2021

UUP_3А_klas-2020_2021

UUP_4А_klas-2020_2021

UUP_4Б_klas-2020_2021

UUP_7a_klas-2020_2021-1

UUP_7б_klas-2020_2021-1

Учебен-план_8а_-за-елект.-търговия_2020_2021-1

UUP_8б_klas-2020_2021-1

Учебен-план_9а_-за-елект.-търговия-2020_2021-1

Учебен-план_9а_-за-съдена-администрация_2020_2021-1

UUP_9б_klas-2020_2021-1

Учебен-план_10а_-за-елект.-търговия-2020_2021-1

UUP_10б_klas-2020_2021-1

Учебен-план_11а_-за-елект.-търговия-2020_2021-корекция-1

UUP_11б_klas-2020_2021-2

UUP_11в_klas-2020_2021-2