Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:
Сесия май – юни

 Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.
 Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.
 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

– в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.

Сесия август – септември
 Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

– в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

По-важни дати:

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ:
Сесия май – юни 01.03.2021 г. – 19.03.2021 г.
Сесия август – септември 01.07.2021 г. – 16.07.2021 г.

Допускане до държавни зрелостни изпити и обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали:

Сесия май – юни – до 18.05.2021 г.

Сесия август – септември – до 19.08.2021 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити
Сесия май – юни – до 07.06.2021 г.

Сесия август – септември до 08.09.2021 г.


Връчване на дипломите за завършено средно образование
Сесия май – юни – до 22.06.2021 г.

Сесия август – септември – до 14.09.2021

3.-instr_zrelostnik-2021

zap2119-DZI-28082020