DZI-2024

ПРОФЕСИЯ:       код 482040 „Организатор Интернет приложения“ СПЕЦИАЛНОСТ:     код 4820401 „Електронна търговия“ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 482 „Приложна информатика“
сесия май-юни на учебната 2023/2024 година
І. Дата за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната част:
20.05.2024г. -8.30ч. кабинет КК2
ІІ. Дата за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в практическа част:
21.05.2024г. -13.30ч. кабинет КК2

ПРОФЕСИЯ: код 346040 „Съдебен служител“
СПЕЦИАЛНОСТ: код 3460401 „Съдебна администрация
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 346 „Секретарски и административни офис дейности“
сесия май-юни на учебната 2023/2024 година
І. Дата за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в теоретичната част:
20.05.2024г.8.30ч. кабинет КК3
ІІ. Дата за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване трета степен на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект в практическа част:
21.05.2024г. -13.30ч.13.30ч. кабинет КК3

ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ – ЩЕ БЪДЕ ПУБИКУВАН НА ПО-КЪСЕН ЕТАП

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ЗРЕЛОСТНИЦИ ДО ДИППК – ПО-КЪСНО