BEST (Better Education for Students and Teachers) По-добро обучение за ученици и учители

2018-1-BG01-KA229-047898

Продължителност: 18 месеца (01.09.2018 – 29.02.2020)
Обща стойност: 21 567 евро
Координатор: СУ „Иван Вазов“, гр. Мездра
Партньори: Хърватска (Cestica, Osnovna skola Cestica ), Румъния (Hirlau, Scoala Gimnaziala Petru Rares ), Полша (Juszczyna,Zespol Szkolno-Przedszkolny w Juszczynie ) и Турция (Uşak,Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu)

Основната мотивация за създаването на проекта са предизвикателствата, пред които е изправена образователната система в България, но и в Европа. Живеем в глобален и технологичен свят, където информацията е достъпна. Същевременно учениците са демотивирани и показват ниски образователни резултати. Учениците използват предимно социални мрежи и игри, а по- голяма част от учителите: традиционните учебници. Учениците се нуждаят от визуализация на учебния материал, удовлетвореност и екипна работа. Всички участници в процеса се стремят към дигитализация, но училището трудно се адаптира към променящата се среда.

Проектът ще обобщи опитът, който петте партньорски училища имат в сферата на образованието. Ще бъдат обменени добри практики и инструменти, за да се мотивират учениците и учителите да развиват своите способности.

Основни цели:

 • Укрепване на комуникационните мостове между ученици и учители (и родители)
 • Използване на добри практики по отношение на стратегии и инструменти за обучение и преподаване
 • Обмяна на опит за създаване на динамична училищна среда
 • Постигане на по-добри резултати в европейските класни стаи на 21век

Проектни дейности:

 1. Обучение за преподаватели в Полша: 22-26 октомври 2018 г.
 2. Три краткосрочни обмена на ученици и учители (с продължителност 5 дни):
  • Румъния 24-30 март 2019 г.
  • България 26-31 май 2019 г.
  • Турция 29 септември- 05 октомври 2019 г.
 3. Три онлайн състезания за ученици:
  • Забавна математика: декември 2018 г.
  • Географски игри: февруари 2019 г.
  • Английски за всички: ноември 2019 г.
 4. Една онлайн дискусия с ученици, родители и учители: декември 2019 г.
 5. Проучване сред ученици,учители и родители, относно социални медии, интернет предпочитания,електронни игри и мобилни телефони
 6. Създаване на интерактивна брошура с образователни уеб сайтове

Be Buddy NOT Bully | Бъди приятел, не насилник

2018-1-RO01-KA229-049618

Продължителност: 24 месеца (01.09.2018 – 31.08.2020)
Партньори: България (СУ „Иван Вазов“), Литва (Raseiniu r.Siluvos vidurine mokykla), Испания (IES DE LLERENA), Румъния (Scoala Gimnaziala Al. Vlahuta Focsani), Турция (Sehit Umit Karamustafa Ortaokulu)

Същността на проектът е насочена към взаимодействие на училището и родителите за подобряване на средата на образование. През последните години има значително увеличение на разводите, и когато семейната институция страда, тя пряко засяга образователния живот на учениците.

Основната цел на семейството и училището е да помогнат на децата да се образоват, да станат добри и отговорни хора и в резултат да постигнат успех в живота си. Много различни проучвания показват, че ако родителите и учителите си сътрудничат, учениците ще получат по-добри резултати, редовно ще посещават часовете, ще имат добро поведение и положителна нагласа към училище. Сътрудничеството между учители, родители и учениците е основата за успеха на образование.

Чрез проектните дейност, участниците ще се научат да правят разграничение между конфликта, различните форми на тормоз и алтернативни форми на агресия, които могат да станат вредни за академичния успех или за изграждане на общности. Учителите ще научат стратегии за насърчаване на много по-ефективна комуникация и социални умения чрез набор от дейности, които лесно се приспособяват към всяка класна стая. Участниците ще се радват на широка гама от познания за емоционалните нужди на учениците и техния потенциал за социален и индивидуален растеж и ще придобият специфични стратегии за насърчаване на положителен климат в училищата и предотвратяване на тормоза между връстници.

Основни цели:

 • Укрепване на комуникационните мостове между ученици и учители (и родители- да се намали тормозът в училище и в семействата, предимно на деца в риск
 • По-ефективна комуникация между институциите
 • Да се помогне за интеграцията на деца в риск, чрез посещение на клубове (спорт, музика, танци, изкуство)
 • Изследване на различни култури
 • Заздравяване на взаимоотношенията дете-родители, чрез организиране на съвместни дейности (пикник, вечеря, посещение на културни събития и т.н.)
 • Повишаване качеството на обучение; мотивираща среда за учене; – по-добра подготовка на учениците за реалния живот и възможности за работа

Проектни дейности:

 1. Пет краткосрочни обмена на ученици и учители (с продължителност 5 дни):
  • декември 2018 г. – СУ „Иван Вазов“ (България)
  • март 2019 г. – Raseiniu r.Siluvos vidurine mokykla (Литва)
  • април 2019 г. – IES DE LLERENA (Испания)
  • ноември 2019 г. – Scoala Gimnaziala Al. Vlahuta Focsani (Румъния)
  • май 2020 г. -Sehit Umit Karamustafa Ortaokulu (Турция)
 2. Семинар на тема: „Тормозът в училище”
 3. Ден на розовата фланелка
 4. Регистриране на проекта в eТwinning, Facebook, Instagram
 5. Посещение на отдел „Закрила на детето“ и Домове за деца и стари хора
 6. Шествие под надслов: „НЕ на тормоза!“
 7. Състезания, ролеви игри, брошури, видео
 8. Изложба на снимки и рисунки на видовете тормоз
 9. Изследване на статистиките от “DITCH THE LABEL”

Затвори менюто