CVS – Children’s Voices for a new human Space
Гласът на децата за ново човешко пространство

Програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2, “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

Продължителност: 36 месеца (01.09.2018 – 31.08.2021)
Партньори: Три университета: Италия (UniPalermo), Норвегия (UniBergen) и Великобритания (UniSurrey); Пет училища: България (Мездра, СУ „Иван Вазов“), Норвегия (Bergen, Slettebakken), Румъния (Brashov, Orghidan), Испания – (Vinaros, Foguet), Италия (Bagheria, Cirincione); НПО: Италия (Palermo, ISI); Софтуерна фирма: Румъния (Bucharest, Rodax)

Проектът се основава на по-голям проект на Съвета на Европа „Компетенции за демократична култура“ (CDC), който разработва нова референтна рамка за демократичните и междукултурни компетенции, които гражданите изискват да участват ефективно в демократичната култура и междукултурния диалог. Европейските общества са изправени пред значителни предизвикателства, като например спад в ангажираността на гражданите с демократичните процеси, увеличаване на международните потоци на мигранти, високи нива на престъпления, свързани с омраза; нетолерантност, предразсъдъци и дискриминация. В този контекст започване на дейности, насочени към насърчаване на европейските ценности, междукултурното разбирателство и участието на гражданите в обществения живот, ще допринесе безценно за качеството на живот в Европа.

Проектът се основава на идеята, че участието в демократичните общества е от съществено значение за намаляване на отрицателното въздействие на тези тенденции и че младите хора трябва да бъдат насърчавани да мислят за екологичните, социалните и икономическите проблеми, засягащи техния живот. Чрез осъществяването на проектът ще се насърчи културата на демократично и гражданско образование в контекста на началното училищно обучение.

Основни цели:

 • Да се подобри достъпът на учителите до демократично и интеркултурно образование
 • Да се повишат знанията на учителите относно образованието за дистанционно обучение
 • Да се образоват учителите с инструменти и методи за популяризиране и оценка на компетентностите на демократично и интеркултурно образование на учениците
 • Да се насърчи развитието на уменията на демократично и интеркултурно образование на учениците
 • Да се даде възможност учениците да участват ефективно в обществения живот и процесите на вземане на решения, като изказват своето мнение
 • Да се насърчи участието на ученици с мигрантски произход

Проектни дейности:

 1. Създаване на четири интелектуални продукта:
  • Обучителен курс за учители
  • Учебна програма за ученици
  • Мобилно приложение за учители
  • Училищно проучване
 2. Три обучителни мобилности:
  • България (март 2019г.) – учители
  • Италия (септември 2019г.) – учители
  • Норвегия (май 2021г.) – учители и ученици
 3. Събития на местно ниво във всяка държава на партньорите