Учителите, намерили своето призвание в Мездренската гимназия са онези благородни хора, с достойна и обществена позиция.

Те са най-щастливите хора на света, защото всеки от тях е заел своето място в душите на поколения ученици и изживял заедно с младите хора най-красивите им години. Голямата любов, винаги оставя след себе си големи следи.

Затвори менюто