УЧИТЕЛСКИ ЕКИП 2023/2024
УЧИТЕЛСКИ ЕКИП 2022/2023
УЧИТЕЛСКИ ЕКИП 2021/2022
УЧИТЕЛСКИ ЕКИП – УЧЕБНА 2019-2020г.

Учителите, намерили своето призвание в Мездренската гимназия са онези благородни хора, с достойна и обществена позиция.

УЧИТЕЛСКИ ЕКИП – УЧЕБНА 2019-2020г.

Те са най-щастливите хора на света, защото всеки от тях е заел своето място в душите на поколения ученици и изживял заедно с младите хора най-красивите им години.

Голямата любов, винаги оставя след себе си големи следи.