Инструктаж за ученика

ИНСТРУКТАЖ-ЗА-УЧЕНИКА-с-изм.-от-03.06.2021-г.

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания,

както следва:
ІV клас
Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

VІІ клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Х клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа
Дигитални компетентности – по график

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в IV, в VII и в Х клас през учебната 2020 – 2021 година, съгласно ЗАПОВЕД № РД09-2121/ 28.08.2020 г. на МОН

zap2121-NVO-28082020-1-1