СУ „Иван Вазов“ Мездра приема ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

В начален етап (1 – 4 клас) като избираеми учебни часове (ИУЧ) се изучават:

 • Български език
 • Математика
 • Английски език
 • Хореография

В прогимназиален етап (5 – 7 клас) като избираеми учебни часове (ИУЧ) се изучават:

 • Български език
 • Математика

Гимназиален етап (8 – 12 клас) е профилиран и има следните профили:

 • Хуманитарни науки
 • Чужди езици
 • Технологичен – Туризъм

Професии:

 • „Електронна търговия“
 • „Съдебен администратор“

За записване на нови ученици в СУ „Иван Вазов“ Мездра са необходими следните документи:

 • Молба за прием – по образец
 • Молба за избираем учебен час /ИУЧ/ – по образец
 • Удостоверение за преместване – издава се от училището, което ученикът напуска и копие на учебен план, по който се е обучавал ученикът за гимназиален етап 8 – 12 клас
 • Удостоверение за раждане – за справка
 • Лична карта на родител – за справка
 • Здравно-профилактична карта
 • СУ „Иван Вазов“ разполага с подходяща материална база – изградени и оборудвани са 5 компютърни кабинета, позволяващи работа на всеки ученик на персонален компютър, наличие на локална мрежа с връзка с Интернет, инсталиран лицензиран софтуер, необходими за профилираната подготовка. Проявява се голям интерес от страна на ученици и родители от нашето училище и от града.
Затвори менюто