ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА, УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ОНЛАЙН ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО ГРАФИК:

I – IV КЛАСЧАСV-XII КЛАС
8.00-8.2018:00 – 8:30
8.40-9.0029:00 – 9:30
9.20-9.4039: 55 – 10:25
10.00-10.20410:45 – 11:15
10.40-11.00511:35 – 12:05
11.20-11.40612:25 – 12:55
713:15 – 13:45

ЗАНИМАНИЯ В ГРУПИ ЦОУД:

НАЧАЛЕН ЕТАП:

13.30ч. -16.30ч.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

1. 14.00ч- 14.30ч – самоподготовка

2. 14.40 – 15.10ч – самоподготовка

3. 15.20-15.50ч – самоподготовка

4. 16.00-16.30ч – Занимания по интереси

5. 16.35 -17.05ч- Занимания по интереси

Обучение-график-присъствено-електронно