eTwinning е общност на училищата в Европа.

Тя предлага платформа за педагози (учители, главни учители, библиотекари и др.), които работят в училище или детска градина в една от европейските страни и са се включили, за да си общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти и, накратко, да се чувстват и да бъдат част от най-вълнуващата учебна общност в Европа.

eTwinning насърчава училищното сътрудничество в Европа посредством Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), като осигурява подкрепа, инструменти и услуги на училищата. eTwinning също така предлага възможности за безплатно и непрекъснато онлайн професионално развитие за преподаватели.

Стартиран през 2005 година като основна дейност на програмата на Европейската комисия еLearning, през 2014 г. eTwinning окончателно беше интегриран към Еразъм+, европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Порталът на eTwinning е отправна точка към света на eTwinning. Достъпен на 28 езика, предлага новини от eTwinning страните; възможности за професионално развитие; информация за различните видове отличия; както и примери за успешни проекти.

СУ „Иван Вазов“ участва в следните eTwinning проекти: