В Mалага и Лисабон на подготвителни визити за професионално обучение

В периода 31.01-07.02.2024 година ръководния екип на СУ „Иван Вазов“ – Мездра, Мариела Горанова – директор и Евгени Йоловски – заместник директор, участваха в подготвителни  работни срещи по Акредитиран проект за професионално образование 2023-1-BG01-KA121-VET-000123681 в Малага, Испания и Лисабон, Португалия. Целта на подготвителните срещи бе да се установят контакти с партньорите в реална среда, след проведена комуникация по интернет и запознаване с условията, които партньорите от Тribekа – Малага и PESOA – Лисабон предлагат за осъществяване на учебната практика и настаняване на учениците от професия“ „Електронна търговия“ в СУ „Иван Вазов“-Мездра през април и юли тази година.

Освен за ученици, по проекта ще се организират и обучителни курсове за педагогически специалисти от СУ „Иван Вазов“, съврзани с дигиталните умения и прилагане на иновативни техники по професионалните предмети с партньорската организация Тribekа – Малага, Испания.

Обучителните организации Трибека, Испания и Песоа, Португалия са част от европейска мрежа на ETN обучителни организации, които успешно партнират на училища от цяла Европа за предоставяне на професионален опит в проектите за мобилност Еразъм+. С професионален и отдаден екип, организациите гарантират последователност и качество, предоставяйки услуги от световна класа в изключителен професионален стандарт. Като част от ETN International, те споделят и допринасят за ясната визия и мощната магия на ученето и обучението в международна среда.