ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА ПЕРИОДА 30.11.2020Г.-21.12.2020Г.

I – IV КЛАС

1. 8.00-8.20

2. 8.40-9.00

3. 9.20-9.40

4. 10.00-10.20

5. 10.40-11.00 6. 11.20-11.40

V-XII КЛАС

1. 8:00 – 8:30

2. 9:00 – 9:30

3. 9: 55 – 10:25

4. 10:45 – 11:15

5. 11:35 – 12:05

6. 12:25 – 12:55

7. 13:15 – 13:45

ЗАНИМАНИЯ В ГРУПИ ЦОУД:

НАЧАЛЕН ЕТАП:

13.30ч. -16.30ч.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

1. 14.00ч- 14.30ч – самоподготовка

2. 14.40 – 15.10ч – самоподготовка

3. 15.20-15.50ч – самоподготовка

4. 16.00-16.30ч – Занимания по интереси

5. 16.35 -17.05ч- Занимания по интереси